Disclaimer

 1. Aanvaardt de bezoeker de gebruiksvoorwaarden en aanvaardt hij uitdrukkelijk af te zien van elke aanspraak tegenover AudiSport.be.nl*, behalve in geval van opzettelijke fouten van AudiSport.be.nl.
 2. Aanvaardt de bezoeker ermee in te stemmen dat mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.

*Domeinnaam: www.audisport.be & www.audisport.nl

Doel van AudiSport.be.nl

AudiSport.be.nl biedt de bezoeker een gevarieerd aanbod aan beeld- en tekstmateriaal over Audi Sport (Audi's volhoudingsvermogen op de endurance races) en de modellen van het Audi gamma, meer specifiek de S/RS/R-modellen.

Database

Alle bestanden op de AudiSport.be.nl database zijn eigendom van Audi AG.
Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is enkel mogelijk met de schriftelijke toestemming van Audi AG.

Waarschuwing

AudiSport.be.nl is geen officiële Audi website en is ook geen onderdeel van Audi. De website wordt door en voor Audi liefhebbers gerund.

AudiSport.be.nl kan niet voor de onjuistheid van zijn aanbod aan beeld- en tekstmateriaal verantwoordelijk worden gesteld. Elke gebruiker van deze site moet het beeld- en tekstmateriaal bekijken als informatief.

Copyright

Geen enkele video, tekst, foto, tekening, grafiek of eender welk ander onderdeel van AudiSport.be.nl mag worden verspreid of op welke manier ook overgenomen, tenzij AudiSport.be.nl hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Privacy

 1. Registratie van persoonsgegevens

  Bezoekers van AudiSport.be.nl kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door AudiSport.be.nl opgenomen in haar klantenbestand.

 2. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

  Tenzij de gebruiker zich hiertegen verzet, kunnen zijn gegevens gebruikt worden om hem op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van AudiSport.be.nl (meetings, acties en andere). Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een mail te schrijven naar info@audisport.be.

 3. Cookies

  Om u bij het bezoek aan AudiSport.be.nl te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Alle gegevens die door AudiSport.be.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

 4. Opmerking

  Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Creative Commons

De tekst en afbeeldingen op AudiSport.be.nl zijn onder een Creative Commons licentie. In dit geval is dat de Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 2.0 licentie.

Deze Creative Commons-licentie geldt niet voor de vormgeving van deze site, het AudiSport.be.nl logo of waar anders aangegeven.

Deze licentie geeft u, in het kort, het recht om de teksten en afbeeldingen van deze site te gebruiken, zolang u een link naar deze site terugplaatst (of AudiSport.be.nl vermeldt als het gaat om een medium anders dan het internet), het alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en (als u het wijzigt) het onder dezelfde licentie uitgeeft.

Vrijwaring met betrekking tot beschikbaar stellen van foto materiaal op deze site

Met het opsturen van een foto geeft de zender toestemming aan AudiSport.be.nl het beeldmateriaal rechtenvrij te gebruiken. Met het opsturen van een of meerdere foto's geeft de bezoeker AudiSport.be.nl vrijwaring van schade die door de betreffende foto aan derden wordt aangericht. Mocht er een bron bekend zijn wordt dit altijd gemeld.

Kentekens

Mocht u uw kenteken tegenkomen, dan kunt u ons een verzoek indienen op het mailadres info@audisport.be om het kenteken aan te passen of geheel te verwijderen.